Gửi bài viết tới BigCoin

Tiềm năng IOT được tích hợp với blockchain

Miorly  09/02/2018

IOT- Internet hoá vạn vật. Bản thân khái niệm này đã xuất hiện từ rất lâu đời nhưng hiện tại chưa có một định nghĩa độc lập nào cho nó. Viện McKinsey toàn cầu định...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ