Gửi bài viết tới BigCoin

InterValue: Tạo ra Blockchain thực sự trong kỷ nguyên 4.0

Charlotte  07/06/2018

InterValue: Tạo ra Blockchain thực sự trong kỷ nguyên 4.0

Intervalue và công nghệ Blockchain 4.0 là gì? Liệu có là Seele tiếp theo

  05/06/2018

InterValue mệnh danh là dự án blockchain 4.0 khả thi đầu tiên trên thế giới. Thế hệ cấu trúc cơ sở hạ tầng kỹ thuật thế thệ mới dành cho việc trao đổi và lưu...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ