Gửi bài viết tới BigCoin

[ICO REVIEW] IOEX - Internet Of Everything – Doanh nghiệp đầu tiên sử dụng công nghệ blockchain để giải quyết vấn đề thực của thế giới bằng mạng ngang hàng phi tập trung.

Alice  21/06/2018

ioeX là một công ty Blockchain mới của Đài Loan, có mục tiêu tạo ra một mô hình kinh doanh mới để tiết kiệm chi phí cho các bản cập nhật phần mềm. Đó là...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain