Gửi bài viết tới BigCoin

Công ty Trung Quốc lập kế hoạch IPO bên ngoài đại lục

StevenPalley  09/04/2018

 Canaan Creative, một trong những nhà sản xuất thiết bị khai thác crypto hàng đầu thế giới đang có kế hoạch khởi động IPO.
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ