Gửi bài viết tới BigCoin

IRS chuẩn bị có những biện pháp mạnh với việc trốn thuế Bitcoin

StevenPalley  10/02/2018

Các cư dân của Hoa Kỳ vẫn còn hai tháng nữa để nộp bản khai thuế liên bang hàng năm của họ, nhưng IRS đã bắt đầu chuẩn bị có những hành động quyết liệt...

Nếu bạn đang sở hữu bitcoin, bạn đã bị đánh thuế

StevenPalley  25/01/2018

Nếu bạn đã sử dụng bitcoin như là một khoản đầu tư, bạn đã có những khoản nợ thuế khi đầu tư vào nó.  Như Chú Sam – Uncle Sam (biệt danh của nước Mỹ) đã...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain