Gửi bài viết tới BigCoin

Cơ quan thuế Israel cho biết Bitcoin là tài sản, không phải là một loại tiền tệ

StevenPalley  20/02/2018

Cơ quan Thuế Israel đã ban hành một thông tư chính thức vào ngày 19 tháng 2 (4 Adar 5768), làm rõ hơn chính sách thuế của nước này đối với các đồng tiền mã hóa...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ