Gửi bài viết tới BigCoin

Italy và Crypto: Thị trưởng thành phố Naples trao đổi về nhóm tập trung thúc đẩy Blockchain và ICO của thành phố

Charlotte  16/06/2018

Italy và Crypto: Thị trưởng thành phố Naples trao đổi về nhóm tập trung thúc đẩy Blockchain và ICO của thành phố

ECB sẽ không kiểm soát thị trường tiền mã hóa

StevenPalley  14/02/2018

Theo lời nhận xét gần đây nhất của chủ tịch ngân hàng trung ương EU, ông Mario Draghi cho biết ECB sẽ không kiểm soát các đồng tiền mã hóa. Ông cũng đã thảo luận...

Các ngân hàng trung ương đang xem xét phát hành tiền mã hoá, Bộ trưởng Kinh tế Italy tiết lộ

StevenPalley  03/02/2018

Các ngân hàng trung ương xem xét việc phát hành tiền mã hoá, Bộ trưởng Kinh tế Italy tiết lộ
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ