Gửi bài viết tới BigCoin

Fujitsu tiết lộ dịch vụ đánh giá nhận dạng và đánh giá dựa trên Blockchain

huebui  05/07/2019

Công ty nghiên cứu công nghệ Nhật Bản, Fujitsu đã phát triển một giải pháp dựa trên blockchain để đánh giá thông tin người dùng, danh tính và độ tin cậy trong các giao dịch...

Sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc Bithumb mở rộng sang Nhật Bản và Thái Lan

Charlotte  16/07/2018

Sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc Bithumb mở rộng sang Nhật Bản và Thái Lan

Cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản thay đổi quy định về trao đổi tiền mã hóa

Charlotte  03/07/2018

Cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản thay đổi quy định về trao đổi tiền mã hóa

Một ngôi làng ở Nhật Bản đã quyết định ra mắt ICO thành phố đầu tiên

Charlotte  18/06/2018

Một ngôi làng ở Nhật Bản đã quyết định ra mắt ICO thành phố đầu tiên

Sàn giao dịch Crypto nổi tiếng Coinbase thông báo mở văn phòng tại Nhật Bản

Charlotte  05/06/2018

Sàn giao dịch Crypto nổi tiếng Coinbase thông báo mở văn phòng tại Nhật Bản

Mitsubishi – ông lớn trong ngành ngân hàng Nhật Bản tiến đến công nghệ Crypto Với đồng Coin riêng của mình

Charlotte  19/05/2018

Mitsubishi – ông lớn trong ngành ngân hàng Nhật Bản tiến đến công nghệ Crypto Với đồng Coin riêng của mình
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain