Gửi bài viết tới BigCoin

Jibrel Network là gì? Đồng tiền mã hóa JNT có thực sự tiềm năng để đầu tư trong năm 2018?

StevenPalley  22/03/2018

Jibrel Network cung cấp các tài sản tài chính truyền thống như các token ERC20 trên Ethereum blockchain. Tìm hiểu cách hoạt động của dự án này trong cuộc khảo sát Jibrel Network ngày hôm nay...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ