Gửi bài viết tới BigCoin

Giá của Ripple lại sụt giảm ở một mức mới

StevenPalley  10/03/2018

Tuần này, giá trị của Ripple Giá lại sụt giảm ở một mức mới từ 1,07 đô la như được ghi nhận vào thứ hai và hiện tại giảm xuống còn 0,76 đô la  
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ