Gửi bài viết tới BigCoin

Giá KAL tăng 96,8% ngay sau khi mở bán trên Bvnex

admin  19/12/2019

Vào ngày 18 tháng 12 năm 2019, KAL ra mắt trên Bvnex.com thông qua hình thức IDO (Ưu đãi giảm giá lần đầu). Sau khi mở giao dịch 10 phút, đã ngay lập tức tăng...