Gửi bài viết tới BigCoin

Công nghệ Blockchain có thực sự là câu trả lời cho kho lưu trữ phân tán?

Maria  05/02/2018

 Blockchain đã đạt được nhiều hơn là một phần công nghệ đơn giản. Nó đã trở thành một biểu tượng của sự tự do, minh bạch và công bằng. Với điều này, không có gì đáng ngạc...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ