Gửi bài viết tới BigCoin

KodakCoin đã trì hoãn các kế hoạch liên quan đến tiền mã hoá cryptos

StevenPalley  01/02/2018

Cổ phiếu của Kodak Eastman đã giảm sau khi nó tăng vọt lên, công ty này đang trì hoãn việc ra mắt loại tiền tệ mới.
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ