Gửi bài viết tới BigCoin

BitcoinDark là gì?

StevenPalley  10/02/2018

Hệ sinh thái tiền mã hóa những ngày này đã mở rộng hơn rất nhiều chứ không chỉ còn riêng với Bitcoin nữa. Các đồng Altcoins khác nhau đều đang cố gắng để tạo ra...

Làm thế nào để mua đồng tiền Komodo?

StevenPalley  03/02/2018

Mua Komodo trực tiếp trong fiat là rất khó khăn. Nhưng bạn có thể đổi các đồng xu khác, chẳng hạn như BTC, LTC, hoặc ETH để đổi lấy các thẻ Komodo trên ShapeShift. Thủ...

Tiền mã hóa Komodo: Tất cả mọi thứ người mới bắt đầu cần biết

StevenPalley  03/02/2018

Nền tảng blockchain của Komodo sử dụng nguồn mở của Komodo để thực hiện các giao dịch minh bạch, vô danh, riêng tư và có thể thay thế. Sau đó chúng được thực hiện cực...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ