Gửi bài viết tới BigCoin

[Tin tức 30/10] Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ khởi nghiệp Blockchain với số tiền khổng lồ

linh  30/10/2019

Cơ quan an ninh Internet Hàn Quốc (KISA) sẽ hỗ trợ các dự án liên quan đến blockchain vào năm 2020 với 10,5 tỷ won tương đương 9.0 triệu đô la và ngừng hỗ trợ...

Cơ quan chính phủ Hàn Quốc quyết định giám sát trực tiếp các trao đổi Crypto

Charlotte  15/06/2018

Cơ quan chính phủ Hàn Quốc quyết định giám sát trực tiếp các trao đổi Crypto