Gửi bài viết tới BigCoin

Kraken huy động được hơn 13 triệu đô la trong vòng gây quỹ mới nhất của mình

huebui  26/06/2019

Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại San Francisco, Kraken đã huy động được hơn 13 triệu đô la tài chính trên nền tảng đầu tư trực tuyến BnkToTheFuture.