Gửi bài viết tới BigCoin

Lenovo sử dụng công nghệ Blockchain để xác nhận tài liệu vật lý

StevenPalley  22/02/2018

Công ty máy tính cá nhân và công ty điện thoại di động của Trung Quốc, Lenovo đã bắt kịp cơn sốt blockchain. Công ty đã đăng ký bằng sáng chế liên quan với Cơ...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ