Gửi bài viết tới BigCoin

Các nước EU ký bản hợp tác phát triển Blockchain trị giá 300 triệu EURO

Tung Leo  12/04/2018

Hội nghị “Digital Day 2018” do Ủy ban châu Âu tổ chức đã chứng kiến sự kiện ký kết một tuyên bố thành lập đối tác Blockchain châu Âu giữa một cộng đồng gồm 22 quốc gia,...

Anh đã thông qua giấy phép cung cấp dịch vụ tiền mã hóa cho Coinbase

Mi_A  14/03/2018

Anh đã thông qua giấy phép cung cấp dịch vụ tiền mã hóa cho Coinbase