Gửi bài viết tới BigCoin

Chuyên gia cảnh báo đừng động vào tiền mã hóa cho đến khi giá ổn định

StevenPalley  05/02/2018

Giá Bitcoin đã trải qua một sự thay đổi thường xuyên sau khi tăng vọt lên mức cao $20.000. Chuyên gia Chris Verrone đã cảnh báo các nhà đầu tư nên ngừng đầu tư vào...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ