Gửi bài viết tới BigCoin

CEO Lợi Lưu viết [Tâm thư] về lộ trình Kyber Network trong thời gian tới

Tung Leo  02/05/2018

Mới đây, CEO đồng thời là nhà sáng lập Kyber Network đã đăng tải “Bức thư của CEO Kyber Network” trên Medium, tiết lộ những kế hoạch mới của dự án trong năm 2018.   
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ