Gửi bài viết tới BigCoin

Đồng tiền Maker là gì? Tìm hiểu chi tiết về nền tảng Maker và đồng tiền mã hóa MKR coin

StevenPalley  22/02/2018

Maker (MKR) là một tiện ích chạy trên nền tảng Ethereum và nó cũng là tên của token được xây dựng trên nền tảng Hợp đồng thông minh Maker. MKR được sử dụng để làm...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ