Gửi bài viết tới BigCoin

[ICO REVIEW] MANX - Nền tảng dịch vụ phân tán không biên giới dành cho doanh nghiệp nhỏ và cá nhân

Alice  19/07/2018

MANX là một nền tảng dịch vụ phân tán hỗ trợ cryptography post-quantum và nhu cầu kết hợp đa chuỗi hiệu suất cao, đồng thời tạo điều kiện cho nền kinh tế tiền mã hóa giá...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain