Gửi bài viết tới BigCoin

Hầu hết các đồng tiền mã hóa lớn đang giảm

StevenPalley  29/01/2018

Sáu đồng tiền mã hóa lớn nhất đã mất giá trị trong 24 giờ qua. Bitcoin giảm 4,6%, Ethereum giảm 4,6%, và Ripple của XRP giảm 6,3%.
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ