Gửi bài viết tới BigCoin

Công ty bảo hiểm Marsh hợp tác với IBM, ACORD, và ISN để áp dụng dự án Blockchain

StevenPalley  17/04/2018

Marsh, nhà lãnh đạo toàn cầu về môi giới bảo hiểm và các giải pháp quản lý rủi ro sáng tạo, đã lên kế hoạch phối hợp hợp tác lâu dài với công ty  IBM...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ