Gửi bài viết tới BigCoin

Vì sao Bitcoin cần phải chiến thắng PayPal, Amazon và Visa?

dangthang  10/04/2018

Sự phổ biến của Bitcoin đang ngày càng tăng, tuy nhiên mức độ chấp nhận trong thanh toán online của crypto này vẫn còn rất hạn chế. Để có thể thực hiện được điều này,...

MasterCard và Visa vẫn còn rất lo ngại về Crypto

dangthang  20/03/2018

Tiền mã hóa là một mối đe dọa đối với các thể chế tài chính truyền thống như MasterCard và Visa. Mặc dù quan điểm của MasterCard có vẻ như đã trở nên tích cực...

Dù đã mở cửa cho Crypto, tuy nhiên Mastercard vẫn còn một điều kiện

Mi_A  20/03/2018

Dù đã mở cửa cho Crypto, tuy nhiên Mastercard vẫn còn một điều kiện
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain