Gửi bài viết tới BigCoin

Veritaseum là gì? Đồng tiền VERI được mua bán như thế nào?

StevenPalley  12/02/2018

Veritaseum, Inc. được sáng lập và thành lập vào năm 2014 bởi Reggie Middleton và một nhóm gồm hai nhà phát triển phần mềm khác nhưng chưa rõ là những ai. Token VERI của Veritaseum...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ