Gửi bài viết tới BigCoin

Michael Novogratz cho rằng Bitcoin sẽ tăng 30% trong năm 2018

Alice  24/09/2018

Michael Novogratz, một nhà quản lý quỹ đầu cơ huyền thoại, trước đây thuộc Tập đoàn đầu tư Fortress Investment Group, đã nói rằng giá Bitcoin có thể sẽ tăng 30% vào cuối năm 2018.
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain