Gửi bài viết tới BigCoin

Mingo ra mắt ICO tại hội nghị thượng đỉnh công nghệ Dublin

StevenPalley  20/04/2018

Vừa qua, tập đoàn Mingo vừa  đánh dấu sự ra mắt  ICO công cộng , với một khoản tiền thưởng 20% kéo dài cho đến ngày 1 tháng 5. Mã MGT của họ được cung...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ