Gửi bài viết tới BigCoin

[ICO REVIEW] MoFAS Double Linked Blockchain – Giải pháp nhanh chóng, an toàn nhất

Kelvin Le   24/07/2018

HFT Blockchain: Giao dịch siêu tốc độ dựa trên Blockchain Một nền tảng blockchain dựa trên nút siêu thường xuyên và một giao thức đồng thuận / xác minh hiệu quả
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ