Gửi bài viết tới BigCoin

Các nghị sĩ bắt đầu cuộc điều tra về bitcoin và các loại tiền mã hóa khác

StevenPalley  23/02/2018

Sự gia tăng trong việc sử dụng tiền mã hóa của người dân đã làm tăng thêm sự quan tâm của Ủy ban Kho bạc Quốc hội.  
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain