Gửi bài viết tới BigCoin

Ripple hợp tác với nhà cung cấp thanh toán Trung Quốc LianLian International

StevenPalley  07/02/2018

Đối tác của Ripple dự định sẽ cho phép xử lý các thanh toán thương mại điện tử thời gian thực xuyên biên giới giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ và Châu Âu.
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ