Gửi bài viết tới BigCoin

Nền tảng blockchain thí điểm của Saudi có thể tiết kiệm lên đến 400 triệu đô la cho các ngân hàng mỗi năm

StevenPalley  21/02/2018

Theo một báo cáo của Moody's hôm thứ Ba, cụ thể, chi phí xử lý lượng kiều hối gửi về nhà của các công nhân nhập cư trong nước có thể giảm 50% thông qua...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ