Gửi bài viết tới BigCoin

[ICO Review] MultiVAC là gì? Có phải hệ thống tính toán sharding thế hệ tiếp theo?

Alice  27/07/2018

MultiVAC tin rằng khả năng ứng dụng blockchain trong doanh nghiệp ngày nay phụ thuộc vào việc liệu blockchain có thể cung cấp khả năng tính toán, giao dịch trên toàn mạng và xử lý...