Gửi bài viết tới BigCoin

NAPAS, VietinBank – VIB – TPBank đã thử nghiệm thành công chuyển tiền trên blockchain

Mi_A  14/07/2018

NAPAS, VietinBank – VIB – TPBank đã thử nghiệm chuyển tiền thành công trên blockchain.