Gửi bài viết tới BigCoin

[Tin tức 10/06] Người Úc và New Zealand hiện có thể sử dụng Bitcoin trong máy bán hàng tự động

Linh  10/06/2020

Mạng lưới máy bán hàng tự động của Coca-Cola Amatil trên 2.000 máy bán hàng tự động tại Úc và New Zealand sẽ cho phép người tiêu dùng chi tiêu tiền điện tử bằng cách...