Gửi bài viết tới BigCoin

Thống đốc Mark Carney khẳng định Bitcoin đã thất bại

StevenPalley  23/02/2018

Mark Carney là một người đàn ông thông minh, thông minh đến nỗi năm 2012 ông được làm Thống đốc Ngân hàng Anh và đã làm việc rất tốt kể từ đó. Tuy nhiên, không đáng...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain