Gửi bài viết tới BigCoin

Tìm hiểu về DeepBrain Chain

StevenPalley  30/03/2018

DeepBrain Chain cung cấp một "nền tảng tính toán nhân tạo, chi phí thấp và an toàn và phân cấp cho các sản phẩm trí tuệ nhân tạo”.Tương tự như Golem, họ sử dụng tài...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain