Gửi bài viết tới BigCoin

Tại sao Hàn Quốc cấm giao dịch tiền mã hóa đối với những người nước ngoài

StevenPalley  23/01/2018

Hàn Quốc sẽ chỉ cho phép giao dịch tiền mã hóa trên các sàn có đủ tiêu chuẩn và xem xét thuế thu nhập từ đầu tư giao dịch tiền mã hóa như là một...

Sàn giao dịch Korbit của Hàn Quốc dừng phục vụ công dân quốc tế

StevenPalley  23/01/2018

Các tin tức mới đây của Bitcoin.com đã đưa tin về việc các sàn giao dịch tiền mã hóa của Hàn Quốc thực hiện các hệ thống cơ sở hạ tầng mới phù hợp với...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain