Gửi bài viết tới BigCoin

Blockchain có thể là chìa khóa để giải quyết các cuộc tranh luận không hồi kết về vấn đề kiểm soát súng

Charlotte  13/05/2018

Blockchain có thể là chìa khóa để giải quyết các cuộc tranh luận không hồi kết về vấn đề kiểm soát súng

Blockchain có tiềm năng trở thành “chân lý” mới cho giao thương quốc tế

Charlotte  16/03/2018

Blockchain rồi đây có thể sẽ chạm đến mọi ngõ ngách của kinh doanh, cung cấp những “hợp đồng thông minh” (smart contracts) giúp ràng buộc và bảo đạm mọi giao dịch, từ trao đổi...