Gửi bài viết tới BigCoin

Bộ Tài chính Hà Lan thảo luận về việc cấm Bitcoin

StevenPalley  01/02/2018

Hà Lan là một trong những quốc gia thân thiện nhất với việc giao dịch tiền mã hóa, nhưng chính phủ vẫn coi Bitcoin là mối đe dọa.
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ