Gửi bài viết tới BigCoin

[Review ICO] Sentinel Chain- Giải pháp Blockchain trong nông nghiệp

Nguyen Hoa  05/02/2018

Sentinel Chain có mục đích trao quyền có những người nông dân không có tài khoản ngân hàng và các chủ doanh nghiệp phát triển đất nước, tận dụng các “nguồn vốn chết” trước đó...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ