Gửi bài viết tới BigCoin

[ICO REVIEW] PalletOne: Giao thức interchain tương thích và có thể mở rộng cho blockchain

Alice  31/07/2018

PalletOne là một giao thức Interchain phân tán cho Hệ sinh thái Abstract Level Ledger. PalletOne gồm có Dapp, trạng thái hợp đồng và kiến trúc ba tầng của blockchain cơ bản, các hợp đồng...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ