Gửi bài viết tới BigCoin

Thị trường giảm hiện tại có khác biệt gì?

admin  04/02/2019

Dan Morehead, Giám đốc điều hành của quỹ đầu tư bitcoin Pantera Capital, nói rằng mọi người nên “thư giãn” trong đợt Crypto Winter (Mùa Đông Crypto) hiện tại. Morehead cũng đề câp rằng tiền...