Gửi bài viết tới BigCoin

Hàng triệu đô la đồng Ethereum có thể bị đánh cắp bởi những kẻ tấn công

StevenPalley  23/02/2018

Theo các nhà an ninh, những sai sót trong hợp đồng thông minh có thể cho phép kẻ tấn công đánh cắp hàng triệu đô la tiền Ethereum. Hơn 34.000 hợp đồng thông minh đã...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ