Gửi bài viết tới BigCoin

Công ty bất động sản Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ thanh toán Bitcoin

Linh  16/06/2020

Công ty bất động sản Thổ Nhĩ Kỳ, Antalya Homes tuyên bố rằng khách hàng của họ giờ đây có thể thanh toán cho các tài sản trên nền tảng của mình bằng Bitcoin.  

Burger King bắt đầu chấp nhận Bitcoin cho các đơn đặt hàng trực tuyến ở Đức

hueut  05/09/2019

Tập đoàn thức ăn nhanh toàn cầu Burger King của Đức hiện chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin (BTC) trên trang web giao hàng và ứng dụng di động.

Nghiên cứu: Độ tin cậy thấp cho việc định tuyến thành công các khoản thanh toán trên mạng Lightning

Charlotte  28/06/2018

Nghiên cứu: Độ tin cậy thấp cho việc định tuyến thành công các khoản thanh toán trên mạng Lightning

Làm thế nào Blockchain cuối cùng có thể thực hiện lời hứa cải thiện thanh toán toàn cầu

Charlotte  09/06/2018

Làm thế nào Blockchain cuối cùng có thể thực hiện lời hứa cải thiện thanh toán toàn cầu