Gửi bài viết tới BigCoin

Nghiên cứu: Độ tin cậy thấp cho việc định tuyến thành công các khoản thanh toán trên mạng Lightning

Charlotte  28/06/2018

Nghiên cứu: Độ tin cậy thấp cho việc định tuyến thành công các khoản thanh toán trên mạng Lightning

Làm thế nào Blockchain cuối cùng có thể thực hiện lời hứa cải thiện thanh toán toàn cầu

Charlotte  09/06/2018

Làm thế nào Blockchain cuối cùng có thể thực hiện lời hứa cải thiện thanh toán toàn cầu
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain