Gửi bài viết tới BigCoin

Vì sao Bitcoin cần phải chiến thắng PayPal, Amazon và Visa?

dangthang  10/04/2018

Sự phổ biến của Bitcoin đang ngày càng tăng, tuy nhiên mức độ chấp nhận trong thanh toán online của crypto này vẫn còn rất hạn chế. Để có thể thực hiện được điều này,...

Điểm tương đồng và khác nhau chính giữa NEO và Bitcoin

StevenPalley  25/02/2018

NEO và bitcoin là hai đồng tiền mã hóa đã đạt được thành tựu nổi bật kể từ khi bắt đầu. Những đồng tiền này có một số điểm tương đồng, tuy nhiên, chúng cũng có...

Luật pháp có thể được ban hành để điều chỉnh tiền mã hóa ở Anh

StevenPalley  22/02/2018

Ủy ban Kho bạc đã xác nhận rằng họ đã bắt đầu điều tra tác động của tiền mã hóa đến Vương quốc Anh, nhằm mục đích điều chỉnh khối lượng tài sản trong tương...

Hợp tác của Ripple LianLian nhằm nâng cao thanh toán qua biên giới cho Trung Quốc

StevenPalley  08/02/2018

Ngoài hơn 100 đối tác hiện có, Ripple đã bổ sung thêm một sự hợp tác khác vào danh sách của mình. Giờ đây, Đối tác LianLian Ripple tìm cách cải thiện thanh toán qua...

Chuyên gia thị trường tiền mã hóa cho hay: Bitcoin sẽ có giá trị là 1 triệu USD

StevenPalley  24/01/2018

Theo một trong những nhà tiên phong nổi tiếng nhất của thị trường tiền mã hóa, Bitcoin sẽ đạt giá trị 1 triệu đô la. Wences Cesares đã chia sẻ một số hiểu biết khác...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain