Gửi bài viết tới BigCoin

[Review ICO] PChain là gì? Đánh giá dự án PChain – Multi-chain kết hợp với Big Data và AI

Miorly  28/04/2018

PChain và Token PCH đưa ra hệ thống multi-chain (đa chain) được thiết kế để giải quyết vấn đề về mặt mở rộng và khả năng tương tác. Về phía mục đích tối đa tính...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ