Gửi bài viết tới BigCoin

Chiêu trò huy động vốn siêu lãi lừa đảo 660 triệu đô la từ các nhà đầu tư của Việt Nam

StevenPalley  14/04/2018

Cộng đồng nhà đầu tư  Việt Nam cho biết đã đổ hơn chục nghìn tỷ đồng mua iFan, Pincoin của Công ty Modern Tech, nay không thể rút vốn về. Và hiện nay, số lượng...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ