Gửi bài viết tới BigCoin

[ Review ICO] Dự Án Zilliqa- Platform Blockchain Thông Lượng Cao Thế Hệ Mới

Nguyen Hoa  25/01/2018

Zilliqa được xem là một platform blockchain có khả năng mở rộng trong mạng lưới mở, không phép và phân tán. Vấn đề cơ bản mà Zilliqa đang mong muốn giải quyết chính là scalability. Đây...