Gửi bài viết tới BigCoin

[Tin tức 12/03] Alibaba và hệ thống giao dịch blockchain ở Brazil

linh  12/03/2020

Gần đây, Alibaba đã đăng ký bằng sáng chế hệ thống dựa trên blockchain ở Brazil theo danh mục "bảo hiểm", "kinh doanh tài chính" và "kinh doanh tiền tệ". Đây được cho là tin tức...

[Tin tức 24/01] Chiliz ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử để giao dịch token

linh  24/01/2020

Chiliz hiện đã cho ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử để giao dịch token. Đây là tin tức đáng chú ý nhất ngày 24/01/2020. Ngoài ra, có một vài tin tức khác có thể bạn...